Priser på medlemskab af Sejet Borgerforening og Forsamlingshus
 
                                                   Årligt:

Husstand.....................................KR. 300,-
Enlige..........................................KR. 150,-

Pensionist par.............................KR. 200,-
Pensionist enlige.........................KR.100,-

                                                  Kontigent betales enten ved:

 

1)  Overførsel til konto 8130 - 6130846333. (HUSK AT ANFØRE NAVN ELLER ADRESSE!!)

 

2)  MobilePay til 30425

Tryk her for at sende en mail til sekretæren, hvis du vil være medlem. Husk at anføre navn og adresse.